Metakognitiv terapi

Begræns tankemylder og bekymringer med nye hensigtsmæssige strategier

Metakognitiv terapi

Behandlingsområder

Forløb

 Metakognitiv terapi er en terapiform til behandling af stress, angst, depression, OCD og PTSD.

Den metakognitive terapi bygger på en teori om at et stort fokus på bekymringer og grublerier skaber psykisk og fysisk mistrivsel. Der kan opstå overvældende tankemylder,  negativ fastholdende opmærksomhed, trussel-overvågning, overanalyse og overtænkning som er uhensigtsmæssige adfærds-strategier, der vedligeholder den negative tilstand man befinder sig i. Den ramte person føler sig fanget i ukontrollerbare tankeprocesser.

Metakognitiv terapi er en evidens-baseret terapi udviklet af psykolog og professor Dr. Adrian Wells ved University of Manchester.

MCT Institute of Manchester er grundlagt af Dr. Adrian Wells og psykolog og professor Dr. Hans Nordahl ved University of Science and Technology, Trondheim. 

– Stress
– Generaliseret angst
– Social angst
– Panikangst
– Eksamensangst
– Depression
– OCD
– PTSD

I terapien vil vi arbejde med forskellige teknikker til at håndtere denne overtænkning og overhåndtering.

Du vil lære nye måder at takle dine tanker og følelser på, således at du ikke er styret af dem. Du lærer at tage kontrollen over tankemyldret og begrænse negative adfærdsmønstre og strategier som fastholder mistrivslen. 

 

 

Et metakognitivt forløb er samtaleterapi 1:1 eller kan følges som et gruppeforløb over 6 gange.

Det er for dig som føler dig fanget i tankemylder, endeløse bekymrings-tanker eller grublerier. Måske er du ramt af stress, angst eller depression. Vi vil arbejde med de metakognitive metoder og se på overbevisninger der forværrer din situation. Bl.a. trænes fleksibilitet og opmærksomheds-træning således at du opnår følelsen af kontrol.

I første samtale skaber vi overblik over din situation og hvilket fokus vi skal have i den fremadrettet proces. Dernæst vil vi sammen opbygge nye hensigtsmæssige strategier således at du kan opleve ro og og tryghed igen.

Book en tid

 

 

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en terapiform til behandling af stress, angst, depression, OCD og PTSD.

Den metakognitive terapi bygger på en teori om at et stort fokus på bekymringer og grublerier skaber psykisk og fysisk mistrivsel. Der kan opstå overvældende tankemylder,  negativ fastholdende opmærksomhed, trussel-overvågning, overanalyse og overtænkning som er uhensigtsmæssige adfærds-strategier, der vedligeholder den negative tilstand man befinder sig i. Den ramte person føler sig fanget i ukontrollerbare tankeprocesser.

Metakognitiv terapi er en evidens-baseret terapi udviklet af psykolog og professor Dr. Adrian Wells ved University of Manchester.

MCT Institute of Manchester er grundlagt af Dr. Adrian Wells og psykolog og professor Dr. Hans Nordahl ved University of Science and Technology, Trondheim.

Behandlingsområder

– Stress
– Generaliseret angst
– Social angst
– Panikangst
– Eksamensangst
– Depression
– OCD
– PTSD

I terapien vil vi arbejde med forskellige teknikker til at håndtere denne overtænkning og overhåndtering.

Du vil lære nye måder at takle dine tanker og følelser på, således at du ikke er styret af dem. Du lærer at tage kontrollen over tankemyldret og begrænse negative adfærdsmønstre og strategier som fastholder mistrivslen.

Forløb

Et metakognitivt forløb er samtaleterapi 1:1 eller kan følges som et gruppeforløb over 6 gange.

Det er for dig som føler dig fanget i tankemylder, endeløse bekymrings-tanker eller grublerier. Måske er du ramt af stress, angst eller depression. Vi vil arbejde med de metakognitive metoder og se på overbevisninger der forværrer din situation. Bl.a. trænes fleksibilitet og opmærksomheds-træning således at du opnår følelsen af kontrol.

I første samtale skaber vi overblik over din situation og hvilket fokus vi skal have i den fremadrettet proces. Dernæst vil vi sammen opbygge nye hensigtsmæssige strategier således at du kan opleve ro og tryghed igen.

Book en tid