Se nye perspektiver

Få indsigt og genopdag dine ressourcer

Psykoterapi

Områder

Min baggrund

Vi har alle en bagage og historie, som følger os hver dag i vores liv. For at kunne udvilke os, realisere vores drømme og skabe forandringer må vi afdække hvilke barrierer som forhindrer vores udvikling. Vi må lære at give slip på fortiden og ikke lade den styre vores fremtid. I vores liv gennemgår vi større og mindre forandringsfaser. Uanset om de er positive eller negative, former de et spor både i vores bevidsthed og i vores krop.

Når vi møder vanskeligheder, reagerer vi på disse med tankemønstre opstået på baggrund af tidligere oplevelser, og lader derved vores fortid styre beslutninger og valg i vores liv nu.

Gennem livet skaber vi bevidst og ubevidst tankemønstre og vaner. Der er hensigtsmæssige vaner og adfærd, som får hverdagen til at fungere lettere. Men desværre også uhensigts-mæssige vaner, der forhindrer vores personlige udvikling og glæde.

I en psykoterapeutisk udviklingsproces kan du lære at møde og håndtere livet, der hvor du er i dag, dvs. du kan blive bedre til at fortolke virkeligheden, som den er nu, og ikke handle med et smertefuldt indre billede fra fortiden. Du vil arbejde med dine indre ressourcer og finde ind til dine livsværdier.

Måske har du brug for støtte i forhold til:

– stress
– angst
– depression
– ensomhed
– afhængighed
– manglende motivation
– manglende livslyst
– selvværd
– mindreværd
– konflikthåndtering
– kommunikationsbesvær
– præstationsangst
– spiseforstyrrelser
– grænsesætning
– uhensigtsmæssige vaner
– parforhold
– familieforhold

 

Jeg har flere certificerede uddannelser, supervision og egenterapi bag mig.
Læs mere om mig

Mit arbejde

Jeg arbejder med procesorienteret samtaleforløb hvor jeg kombinerer den bedste viden og værktøjer lige præcis til dig. Jeg møder dig med dyb respekt og rummelighed dér, hvor du er i dit liv, og uden fordomme for hvad end din proces må indeholde.

Denne proces er for dig, som ønsker at blive bedre til at håndtere vanskeligheder og modstand i din hverdag, slippe gamle historier, finde mening og mærke livsglæden ved dit liv i dag.

Book en tid

 

Psykoterapi

Vi har alle en bagage og historie, som følger os hver dag i vores liv. For at kunne udvilke os, realisere vores drømme og skabe forandringer må vi afdække hvilke barrierer som forhindrer vores udvikling. Vi må lære at give slip på fortiden og ikke lade den styre vores fremtid. I vores liv gennemgår vi større og mindre forandringsfaser. Uanset om de er positive eller negative, former de et spor både i vores bevidsthed og i vores krop.

Når vi møder vanskeligheder, reagerer vi på disse med tankemønstre opstået på baggrund af tidligere oplevelser, og lader derved vores fortid styre beslutninger og valg i vores liv nu.

Gennem livet skaber vi bevidst og ubevidst tankemønstre og vaner. Der er hensigtsmæssige vaner og adfærd, som får hverdagen til at fungere lettere. Men desværre også uhensigts-mæssige vaner, der forhindrer vores personlige udvikling og glæde.

I en psykoterapeutisk udviklingsproces kan du lære at møde og håndtere livet, der hvor du er i dag, dvs. du kan blive bedre til at fortolke virkeligheden, som den er nu, og ikke handle med et smertefuldt indre billede fra fortiden. Du vil arbejde med dine indre ressourcer og finde ind til dine livsværdier.

Måske har du brug for støtte til:

– stress
– angst
– depression
– ensomhed
– afhængighed
– manglende motivation
– manglende livslyst
– selvværd
– mindreværd
– konflikthåndtering
– kommunikationsbesvær
– præstationsangst
– spiseforstyrrelser
– grænsesætning
– uhensigtsmæssige vaner
– parforhold
– familieforhold

Mit arbejde

Jeg arbejder med procesorienteret samtaleforløb hvor jeg kombinerer den bedste viden og værktøjer lige præcis til dig. Jeg møder dig med dyb respekt og rummelighed dér, hvor du er i dit liv, og uden fordomme for hvad end din proces må indeholde.

Denne proces er for dig, som ønsker at blive bedre til at håndtere vanskeligheder og modstand i din hverdag, slippe gamle historier, finde mening og mærke livsglæden ved dit liv i dag.

Min baggrund

Jeg har flere certificerede uddannelser, supervision og egenterapi bag mig.
Læs mere om mig

Book en tid