Mindfulness er bevidst nærvær i nuet

Bryd vaner og opbyg nye hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre

Mindfulness

Livskvalitet

Mit arbejde

Mindfulness er en tilstand i sindet som opnås gennem kontinuerlig meditations- og opmærksomhedstræning. En tilstand af bevidst nærvær fra øjeblik til øjeblik. 

Mindfulness MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction er et 8 ugers kursus, som blev udviklet af den amerikanske læge Jon Kabat-Zinn, Ph.D. og forskere i 1979 på University of Massachusetts Medical Center. Der forskes løbende verden over i Mindfulness MBSR og MBCT med positive videnskabelige resultater. Kurset er i dag lægeligt anerkendt som en effektiv metode til stresshåndtering.

Mindfulness MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy er et 8 ugers kursus, som blev udvilket i 2002 af psykologer og psykiatre M. Williams, J. Teasdale og Z. Segal. Det er struktureret fuldstændig efter MBSR programmet, med mere teori om tankerne og samt en ekstra medita-tion. MBCT er målrettet mennesker, der er ramt af angst eller depression med det formål at mindske risikoen for tilbage-fald. 

Undervisningen består af teori, øvelser og træning af meditationer.

I Mindfulness lærer man at observere sine tankeprocesser. Processen er erfaringsbaseret, det vil sige at indsigt og forståelse opnås gennem træning af egen opmærksomhed gennem øvelser. Man får indsigt i sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

Forskning viser at Mindfulness praksis udvikler:

– bedre håndtering af stress
– bedre håndtering af angst og
  depression
– bedre evne til at slappe af
– bedre evne til at udholde smerter
– bedre søvnmønster
– større livslyst og trivsel
– større selvtillid
– stærkere selvbevidsthed
– bedre koncentrationsevne
– bedre evne til at slå automatpilot fra
– bedre evne til at være opmærksom
– bedre rummelighed af oplevelser
– dybere indsigt i sindet og tankemønstre
– accepterende holdning af dét som er
– øget immunforsvar
– lavere blodtryk
– forbedring af hjernefunktioner

Jeg er certificeret Mindfulness instruktør i MBSR og MBCT og afholder kurser i
Mindfulness, læs mere under kurser.
Jeg har undervist i MBSR gennem flere år. Jeg benytter Mindfulness teori og øvelser i daglig praksis med klienter, som en
effektiv metode til bl.a håndtering af svære problematikker, stress, følelses-regulering, spiseforstyrrelser, angst, depression, lavt selvværd og til at øge sin livskvalitet.

Jeg har mange års uddannelse inden for meditation, se min profil, og har selv mediteret gennem mere end 25 år. Meditation og Mindfulness er en fast del af min hverdag. Når jeg ser på effekten af min meditationspraksis, kan det ikke understreges stærkt nok, hvor virknings-fuld en træning, det er. Meditation er ’mit pusterum’ hvor jeg henter styrke, energi og klarhed. Det kan også blive dit. Uanset hvor i verden vi bevæger os hen, uanset vores alder og baggrund, kan vi vælge at praktisere Mindfulness.

Se datoer for Mindfulness kurser

Mindfulness

Mindfulness er en tilstand i sindet som opnås gennem kontinuerlig træning af meditation og opmærksomhed. En tilstand af bevidst nærvær fra øjeblik til øjeblik. 

Mindfulness MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction er et 8 ugers kursus, som blev udviklet af den amerikanske læge Jon Kabat-Zinn, Ph.D. og forskere i 1979 på University of Massachusetts Medical Center. Der forskes løbende verden over i Mindfulness MBSR og MBCT med positive videnskabelige resultater. Kurset er i dag lægeligt anerkendt som en effektiv metode til stresshåndtering.

Mindfulness MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy er et 8 ugers kursus, som blev udvilket i 2002 af psykologer og psykiatre M. Williams, J. Teasdale og Z. Segal. Det er struktureret fuldstændig efter MBSR programmet, med mere teori om tankerne og samt en ekstra medita-tion. MBCT er målrettet mennesker, der er ramt af angst eller depression med det formål at mindske risikoen for tilbage-fald. 

Undervisningen består af teori, øvelser og træning af meditationer.

Livskvalitet

I Mindfulness lærer man at observere sine tankeprocesser. Processen er erfaringsbaseret, det vil sige at indsigt og forståelse opnås gennem træning af egen opmærksomhed gennem øvelser. Man får indsigt i sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

Forskning viser at Mindfulness praksis udvikler:

– bedre håndtering af stress
– bedre håndtering af angst og
  depression
– bedre evne til at slappe af
– bedre evne til at udholde smerter
– bedre søvnmønster
– større livslyst og trivsel
– større selvtillid
– stærkere selvbevidsthed
– bedre koncentrationsevne
– bedre evne til at slå automatpilot fra
– bedre evne til at være opmærksom
– bedre rummelighed af oplevelser
– dybere indsigt i tankemønstre
– accepterende holdning af dét som er
– øget immunforsvar
– lavere blodtryk
– forbedring af hjernefunktioner

Mit arbejde

Jeg er certificeret Mindfulness instruktør i MBSR og MBCT og afholder kurser i
Mindfulness, læs mere under kurser.
Jeg har undervist i MBSR gennem flere år. Jeg benytter Mindfulness teori og øvelser i daglig praksis med klienter, som en effektiv metode til bl.a håndtering af svære problematikker, stress, følelses-regulering, spiseforstyrrelser, angst, depression, lavt selvværd og til at øge sin livskvalitet.

Jeg har mange års uddannelse inden for meditation, se min profil, og har selv mediteret gennem mere end 25 år. Meditation og Mindfulness er en fast del af min hverdag. Når jeg ser på effekten af min meditationspraksis, kan det ikke understreges stærkt nok, hvor virknings-fuld en træning, det er. Meditation er ’mit pusterum’ hvor jeg henter styrke, energi og klarhed. Det kan også blive dit. Uanset hvor i verden vi bevæger os hen, uanset vores alder og baggrund, kan vi vælge at praktisere Mindfulness.

Se datoer for Mindfulness kurser